מערכת תשלום קנסות

בשירות מפעילי תחבורה ציבורית


איפה נמצא מזהה הקנס וקוד האימות?

מזהה הקנס וקוד האימות נמצאים על גבי הפתק שקיבלת מהפקח שנתן לך את הדוח.


קוד האימות לא מופיע על הקנס שקיבלתי. מה עלי לעשות?

צור קשר עם המפעיל שנתן לך את הדוח, ובקש את קוד האימות עבור תשלום באינטרנט.


למה איני יכול לצפות בפרטי הקנס שקיבלתי באתר?

למען שמירה על פרטיותך אנו לא חושפים פרטים על מקבל הקנס, או על הקנס עצמו באתר באינטרנט. הפרטים המלאים נמצאים על הפתק אותו קיבלת מהפקח שנתן לך את הדוח. אם יש צורך בפרטים נוספים יש לפנות למפעיל שנתן את הדוח.


לסיוע ופרטים נוספים יש ליצור קשר עם המפעיל שנתן את הקנס:


חזרה