מערכת תשלום קנסות

בשירות מפעילי תחבורה ציבורית


הזן את הפרטים הבאים כפי שהם מופיעים על הקנס